سکه : سامانه کیف همراه
دریافت اپلیکیشن سکه

برای استفاده از نسخه iOS سکه ابتدا

● نسخه‌ی پیشین را از گوشی خود حذف کنید.

● حتماً از مرورگر Safari استفاده کنید.

● بهتر است از اینترنت Wi-Fi استفاده کنید.

● از خاموش بودن VPN اطمینان حاصل کنید.


سپس نسخه‌ی جدید را از اینجا دریافت کنید

فقط از طریق گوشی به این تارنما دسترسی دارید